Medlemskap

Välkommen att bli medlem i föreningen Olsängsgården
Föreningen Olsängsgården erbjuder medlemskap för organisationer    (församlingar/föreningar) eller personer. Vid föreningsstämman/föreningsmöten har en organisation 10 röster och en person 1 röst. Medlemskapet kostar 500 kr för organisation och 50 kr för person. Organisationer kan utnyttja en årlig engångsrabatt på 500 kr vid hyra av gården.

Föreningen är en ideell förening och har till ändamål

  • att utifrån en kristen grund driva Olsängsgården
  • att hyra ut Olsängsgården till grupper och organisationer för att deltagarna skall upptäcka och fördjupa sin tro
  • att erbjuda en miljö för enskilda och grupper där rekreation, bildning och    möjligheter till utveckling är centrala
  • att främja barn- och ungdomsverksamhet

Länk till Olsängsgårdens stadgar (beslutade 2013)

Fyll i lämpligt anmälningsformulär och skicka sedan in medlemsavgiften till föreningens Bankgiro 5120 – 4451 (vi har inte längre plusgiro). Organisationer kan få avgiften fakturerad. Fyll i så mycket uppgifter som möjligt. Det som markerat med * är obligatoriska uppgifter. Uppgifterna underlättar vår administration.

Om du anger din epostadress får du ett automatiskt mail när du anmält dig. Om du har du frågor eller funderingar kontakta Kassör Anders Nelsson  0733-517040, anders@nelsson.se

>> ANMÄLAN PERSONLIGT MEDLEMSKAP

>> ANMÄLAN FÖR ORGANISATION (Församling/förening)