Soliga Olsängsgården

Rättelse!
Olsängsgården pg-konto är nedlagt.
Korrekt konto till Olsängsgården är bankgiro 5120-4451

start. garden11Olsängsgården finns vid Blekinges ostkust. Omgärdad av tallar i en historierik och naturskön omgivning skapas förutsättningar för positiva upplevelser under t ex läger,
församlingshelg eller konferens. Mer att läsa om Olsängsgården finns under rubriken ”historik”.