Soliga Olsängsgården


Valborgsmässofirande på Olsängsgården.

Söndag 30 april kl 19.30

Vårtal av kommunalråd Magnus Larsson, Torhamn. Musik med Jämjö Musikkår och vårsånger av manskören. Mats Polsten håller en kortare andakt. Servering av kaffe, grillad korv samt glassförsäljning.
Var med och välkomna våren!


start. garden11Olsängsgården finns vid Blekinges ostkust. Omgärdad av tallar i en historierik och naturskön omgivning skapas förutsättningar för positiva upplevelser under t ex läger,
församlingshelg eller konferens. Mer att läsa om Olsängsgården finns under rubriken ”historik”.