Soliga Olsängsgården

Skärgårdslägret 2021 
Vi planerar att genomföras Skärgårdslägret v.29.
Lägerledningen följer pandemins utvecklingen och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Lägrets förhållande kan därför ändras efter hand. Uppdaterad information kommer här på hemsidan (se Skärgårdlägrets sidor i menyn) och på Skärgårdslägrets sociala medier.


start. garden11Olsängsgården finns vid Blekinges ostkust. Omgärdad av tallar i en historierik och naturskön omgivning skapas förutsättningar för positiva upplevelser under t ex läger,
församlingshelg eller konferens. Mer att läsa om Olsängsgården finns under rubriken ”historik”.