Historik

olsang_1_500_360

Från början var det en byskola. 1965 köpte Blekinge Missionssällskap gården och började bygga om den till en lägergård. Idén om att skapa en samlingsplats för SMU-ungdomar
var verklighet. Gården skulle kallas Olsängsgården.

Ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete startade som engagerade missionsfolket i hela Blekinge. Länsarkitekt Samuel Fränne och ordförande i ”SMU i Blekinge”. Torsten Berg ”höll i trådarna”. Markägaren Hugo Thordstein skänkte en bit mark runt gården, bönder i trakten t ex Ramdala körde matjord från stärkelsefabriken för att få till stånd en gräsplan. Marken var vid köpet som en ”sandöken” där vass var den grönaste vegetationen.

När Blekinge Missionssällskap upphörde och blev en del av Södra Götalands Distrikt i Svenska Missionsförbundet (SMF), följde gården med i den nya organisationen.

Fågelmara Missionsförsamling tillsammans med Olsängskommittén ansvarar gemensamt för driften och underhållet av gården. År 2003 bytte Svenska Missionsförbundet namn till Svenska Missionskyrkan.

På hösten 2008 tog Olsängskommittén ett stort beslut för gården: Uppvärmningen hade bestått av el-element som var oekonomiska och fungerade dåligt. Kommittén hade under 2008 diskuterat olika lösningar för gårdens uppvärmning. Kostnader för att värma upp varmvatten har varit höga. Med uppmaningen ”Våga i tro” togs beslut att investera stort i ett jordvärmesystem, detta med hjälp av banklån. I mars 2009 ”invigdes” det nya systemet med smörgåstårta i samband med en städdag då firman som gjort arbetet gick igenom
praktiska detaljer och lämnade över skötseln till kommittén. Inneklimatet har fått en klart högre kvalité och uppvärmningskostnader för både värme och vatten har blivit mer
ekonomiska.

Konfirmationsläger, orienteringsläger och församlingshelger är exempel på vad gården används till idag. Skärgårdslägret i juli månad har profilerat Olsängsgården i södra
Sverige.

Drivkraften för allt ideellt arbete är de synbara bevisen för Guds närvaro på gården. Människor har haft livsavgörande möten med Gud, lägerdeltagare och besökare har mött sin livskamrat på gården m.m.