Styrelsen

Styrelsen sammanträder regelbundet för att planera verksamheten på Olsängsgården.

 • Ordförande: Anders Börjesson, Fågelmara
 • Michaela Tersmeden, Jämjö
 • Anders Nelsson, Lyckeby (Kassör)
 • Mikael Ganneby, Torhamn
 • Göran Eriksson, Ramdala
 • Kristina Nelsson, Lyckeby (Sekreterare)
 • Mats Olsson, Torsås
 • Katarina Eriksson, Ramdala
 • Sten Börjesson, Bergkvara
 • Maria Gustafsson, Jämjö
 • Ann-Helen Berg, Fågelmara (Bokning)
 • Monica Böjesson, Bergkvara
 • Mattias Börjesson, Jämjö
 • Håkan Berg, Fågelmara (Bokning)