Retreat 2015

(Vi hoppas återkomma med retreat under 2016)

Retreatdag på Olsängsgården

Välkommen till Olsängsgårdens retreathelg 26-27 september. Lördagen inleds 9.30 med rejälare fika. Ca kl. 10 samlas vi för information och därefter ber vi tidebön och inleder också den tystnad som varar under resten av retreaten. Retreaten kommer sedan innehålla tideböner, korta föredrag samt tid för egen bön och reflektion. Det kommer även finnas möjlighet att samtala med en andlig vägledare. På söndag morgon firar vi nattvard och äter frukost som avslutning på retreaten.

Vill du veta mer kan du kontakta
Michaela Tersmeden   mickit86@hotmail.com   mobil 0703426554

Var:           Olsängsgården, på vägen mellan Torhamn och Kristianopel (vägbeskrivning)
Ledare:   Violet Andersson, Karlskrona & Michaela Tersmeden, Jämjö
När:          Lördag/söndag 26 – 27 september
Pris:         450 kr, betalas i förväg till Olsängsgården Plusgiro-konto 16 23 27-1
Antal:      Max antal deltagare är 15 st

Anmälan

  Ditt namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Mobilnr eller telefonnr

  Epost (obligatorisk)

  Har deltagit på retreat förut? JaNej

  Skriv önskemål om specialkost

  Övrig info/kommentar